Strona 1 z 1

Regulamin

: 07 lut 2015, 18:33
autor: Ammon
Forum poświęcone jest zjawisku pesymizmu z naciskiem na jego filozoficzne, kulturowe i psychologiczne aspekty.

Na tym etapie działania forum nie ma jeszcze potrzeby tworzenia szczegółowego regulaminu. Każdemu zaleca się zachowywanie ogólnie przyjętych zasad kultury dyskusji. Interpretacja kwestii spornych i wyciąganie konsekwencji leży w gestii administracji.

Forum nie jest poradnią psychologiczną ani grupą wsparcia.